Về tôi

Tôi là một fan cuồng nhiệt của bóng đá, tôi có thể nói rằng sở thích của tôi là chỉ có bóng đá liên quan đến bóng đá chứ không chỉ có chơi bóng đá. Tôi cũng thích xem tất cả các bộ phim và tác phẩm truyền hình liên quan đến bóng đá!